GIANT-CHAMPION SYSTEM PRO

Last Updated on Thursday, 10 July 2014 14:08 Written by Efendi Tuesday, 08 July 2014 13:53

Print

Name of the Team : GIANT-CHAMPION SYSTEM PRO
Country : China

Team representative (name + address)
No 609, WU ZHONG ROAD, Shanghai

Titular riders
1. YANG Jin/YANG (CHN19920521)
2. GU YING CHUAN/GU (CHN19940119)
3. XUE CHAO HUA/XUE (CHN19920331)
4. BAI LI JUN/BAI (CHN19881119)
5. WU NAN/WU (CHN19901120)

Replacement riders
1. WU NAN/WU (CHN19940303)
2. NI YI HUI/NI (CHN19930309)
3. ZHANG WEN LONG/ZHANG (CHN19890715)

Team Manager (s)
1. ZHANG YONG ZHE/ZHANG
2. LI WEN KAI/LI
3. SHEN WEI/SHEN